NEWBORN FIRE
10A version – STX-serien strömförsörjning för brandlarm Januari 2018

 

Nu har vi utökat den befintliga STX-serien strömförsörjningsaggregat (1A, 2A och 5A versioner) med en 10 A version. Aggregaten i STX-serien är EN54-4 godkända och idealiska för användning i brandlarmsapplikationer. Med lämpliga backup batterier kan en oavbruten och övervakad strömförsörjning säkerställas.

Egenskaper

Art nr Beskrivning  
STX2410-E EN 54-4-godkänd, 24 V 10 A + 0,7 A Intelligent strömförsörjning
BATT-BOX-65 Extern batteribox för användning tillsammans med STX2410-E

10 A versionen (STX2410-E) kan ladda upp till 2 x 65 Ah batterier inrymda i en separat batteribox (BATT-BOX-65).

Strömförsörjningsaggregaten i STX-serien är försedda med EcoCharge-teknik, elektroniskt kortslutningsskydd på strömförsörjningsutgången och urladdningsskydd för batterierna vid ett långvarigt nätavbrott. Aggregaten är även försedda med LED-indikeringar som ger en snabb diagnos av status för spänning, batteri och säkringar.

EcoCharge-tekniken säkerställer en maximal livslängd genom kontinuerlig aktiv batteriövervakning och två olika laddningsnivåer: bulk (snabbladdning) och temperaturkompenserad. När batterierna är fulladdade fungerar produkten i Eco-energisparläge, där batterierna laddas fyra timmar varje 24-timmarsperiod. EcoCharge-tekniken minskar strömförbrukningen, vilket direkt kan översättas till löpande kostnadsbesparingar för slutanvändaren.

Djupurladdningsskydd förhindrar för tidigt batterisvikt vid drift från vänteläge i längre perioder. Två potentialfria felreläer (i) nätfel och (ii) batterifel, laddningsfel och förlust av utmatning. Dessutom finns ett RS232 seriellt gränssnitt som kan tillhandahålla diagnostisk och felrapporteringsinformation.

För frågor eller beställning, välkommen att kontakta oss direkt.

Bästa hälsningar,
UTC Fire & Security

 

WE LISTENED TO YOU